Đang Thực Hiện

3D Modelling, Tạo hình 3D Job by inmotionrfid

5 tents built to the vrml standard developed on tent number 1.

Kỹ năng: 3D Modelling, Tạo hình 3D

Xem thêm: 2012 standard, custom developed, deployment project custom message, myspace custom friends number, custom friends number, magento custom invoice number, dotproject project custom sort, vrml

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) Northwood, United States

Mã Dự Án: #1706209

Đã trao cho:

Denya3d

Hired by the Employer

$1750 USD trong 6 ngày
(8 Đánh Giá)
5.9