Đã Trao

Nhập liệu, Excel, Microsoft, Powerpoint, Word Job by ashrafhadi

im new in here too get work in ..

Kỹ năng: Nhập liệu, Excel, Microsoft, Powerpoint, Word

Xem thêm: joomla custom work, project based work, dotproject project custom sort, simply hired custom work, project based work websites, php custom work

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) ae, Malaysia

Mã Dự Án: #1706964

1 freelancer đang chào giá trung bình $100 cho công việc này

koolsidz

Hired by the Employer

$100 USD trong 5 ngày
(121 Đánh Giá)
6.1