Đang Thực Hiện

Đánh máy, Nhập liệu, Excel, PDF, Chép lời Job by mdrasel92

i think i am the best person for this project. because every skill are available to my.

Kỹ năng: Đánh máy, Nhập liệu, Excel, PDF, Chép lời

Xem thêm: project person month, iphone project todo best, custom tcodes available virsa, project css best organization, best image processing project, custom rug project

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Dhaka, Bangladesh

Mã Dự Án: #1707293

1 freelancer đang chào giá trung bình $250 cho công việc này

sebashajdinjak

Hired by the Employer

$250 USD trong 20 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0