Đang Thực Hiện

.NET, WPF, XML Job by jamppi

Animation to present wpf solution.

Kỹ năng: .NET, WPF, XML

Xem thêm: animation custom, custom animation, animation wpf, wpf project, wpf animation project, wpf animation, wpf custom, deployment project custom message, custom sliders wpf, custom slider wpf, dotproject project custom sort, project backup solution

Về Bên Thuê:
( 49 nhận xét ) Goteborg, Sweden

Mã Dự Án: #1707356

Đã trao cho:

OShuqair

Hired by the Employer

€200 EUR trong 3 ngày
(78 Đánh Giá)
7.3