Đang Thực Hiện

Thiết kế sách quảng cáo, Thiết kế đồ họa Job by waydorr

Please design another brochure using the same old working files.

Kỹ năng: Thiết kế sách quảng cáo, Thiết kế đồ họa

Xem thêm: old brochure design, custom brochure design, brochure files, waydorr, design project brochure, brochure project, project brochure, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 9 nhận xét ) Lagos, Nigeria

Mã Dự Án: #1707583

Đã trao cho:

creyonsad

Hired by the Employer

$150 USD trong 2 ngày
(79 Đánh Giá)
5.9