Đã Trao

Quản trị cơ sở dữ liệu, Hỗ trợ màn hình, Excel, MySQL, Oracle Job by Surbhi102a

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹2000 cho công việc này

eperfections

Hired by the Employer

₹2000 INR trong 7 ngày
(142 Nhận xét)
6.8