Đã Trao

Quản trị cơ sở dữ liệu, Hỗ trợ màn hình, Excel, MySQL, Oracle Job by Surbhi102a

I done one or two projects in Pl/sql and have a knowlwdgw in this around 3 years

Kỹ năng: Quản trị cơ sở dữ liệu, Hỗ trợ màn hình, Excel, MySQL, Oracle

Xem thêm: custom sql, sql projects, sql project, days years sql, sql based projects, j2ee sql 2000 projects, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Noida, India

Mã Dự Án: #1707641

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹2000 cho công việc này

eperfections

Hired by the Employer

₹2000 INR trong 7 ngày
(142 Đánh Giá)
6.8