Đang Thực Hiện

3D Animation, Tạo hình 3D Job by jewellerde

3d design and render

Kỹ năng: 3D Animation, Tạo hình 3D

Xem thêm: jewellerde, project 3d, render project, rapidweaver custom website design, custom shirt design software, custom website design news, custom cad design, custom shirt design reviews

Về Bên Thuê:
( 68 nhận xét ) Berlin, Germany

Mã Dự Án: #1707675

Đã trao cho:

jewelry3d

Hired by the Employer

$4200 USD trong 40 ngày
(4 Đánh Giá)
5.1