Đã Trao

Xử lí dữ liệu, Excel Job by haddan

=====check pmb =====

Kỹ năng: Xử lí dữ liệu, Excel

Xem thêm: setup project custom form, setup project custom, deployment project custom message, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) --, Bangladesh

Mã Dự Án: #1707780

1 freelancer đang chào giá trung bình $120 cho công việc này

sofina2006

Hired by the Employer

$120 USD trong 3 ngày
(2 Đánh Giá)
2.5