Đang Thực Hiện

AJAX, J2EE, Java, Javascript, JSP Job by tv2012

Grus web project as discussed

Kỹ năng: AJAX, J2EE, Java, Javascript, JSP

Xem thêm: grus, custom web project, project web hosting sales, simple project web design, futuristic project web site, geek project web mysql, project web, net project web touring

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét ) Bruvik, Norway

Mã Dự Án: #1707846

Đã trao cho:

jgqsyx

Hired by the Employer

$2400 USD trong 10 ngày
(10 Đánh Giá)
6.1