Đang Thực Hiện

CRE Loaded Job by ttoorrcchh

Wrap up a project in CRE Commerce.

Custom Tax Module (Excise Tax)

Reporting

Product Display

Admin side order placement

Kỹ năng: CRE Loaded

Xem thêm: admin side project, order placement, commerce display product, tax project, product placement, custom reporting, commerce custom, custom commerce, virtuemart product custom display, prestashop custom display product, commerce cre, commerce custom product, sugarcrm custom display view, display product javascript

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) Chatsworth, United States

Mã Dự Án: #1708684

Đã trao cho:

saiSoftIndia

Hired by the Employer

$150 USD trong 3 ngày
(112 Đánh Giá)
6.3