Đã Trao

Joomla, Photoshop, PHP Job by mauriziocerasino

need a joomla template for independent escort website .

need to be like this [url removed, login to view]

need PSD ( to be able in the future to modify) CSS and template and setup

budget is 70 usd , time 2 days

Kỹ năng: Joomla, Photoshop, PHP

Xem thêm: escort independent, project escort website, project escort, template escort joomla, psd joomla project, setup psd, custom website setup, time escort, custom css joomla, escort psd, setup custom, escort website joomla, template escort website, psd website template custom, custom psd website template, visualstudio setup project custom form, usd psd, setup custom joomla, location setup project custom forms, joomla modify css, joomla template f, escort template joomla, setup project custom form vbnet, modify user interface setup project, joomla css setup

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Bucharest, Germany

Mã Dự Án: #1709465

1 freelancer đang chào giá trung bình $70 cho công việc này

WebExp24hCorpNo1

Hired by the Employer

$70 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0