Đã Trao

Lập trình C Job by word112

arb system that works on multicharts, automated to looking for profitable arb opportunities using 20 level depth of market and also other brokers connected to the multicharts terminal.

Kỹ năng: Lập trình C

Xem thêm: multicharts, arb, multicharts custom, brokers project, looking brokers, project brokers, setup project custom, level market research plan, deployment project custom message, joomla multiple level market, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) United Kingdom

Mã Dự Án: #1709626

1 freelancer đang chào giá trung bình $250 cho công việc này

waterwood

Hired by the Employer

$250 USD trong 10 ngày
(33 Đánh Giá)
6.3