Đang Thực Hiện

Prestashop, Thiết kế trang web Job by Richardosborne

$15 for code I sent you to go in the head of the website and to create Ebay/Amazon links on footer.

Kỹ năng: Prestashop, Thiết kế trang web

Xem thêm: ebay custom footer, ebay footer, create project ebay, amazon ebay project, create listings ebay amazon, custom ebay website, ebay custom, ebay amazon adsense project, custom amazon, create custom website footer, create website footer links, custom scripts amazon, dotproject project custom sort, custom ebay template, amazon custom

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Auckland, New Zealand

Mã Dự Án: #1710247

1 freelancer đang chào giá trung bình $15 cho công việc này

SergeyH

Hired by the Employer

$15 USD / giờ
(27 Đánh Giá)
4.9