Đang Thực Hiện

Tiếp thị qua Internet, Leads Job by Firethorne

Wenrac will provide telemarketing services for 31 days. $1500 total. $750 up front and $750 on the 15th of the month.

Kỹ năng: Tiếp thị qua Internet, Leads

Xem thêm: wenrac, project telemarketing, setup project custom form, setup project custom, deployment project custom message, dotproject project custom sort, telemarketing project

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét ) Columbus, United States

Mã Dự Án: #1711105

Đã trao cho:

WENRAC

Hired by the Employer

$1500 USD trong 30 ngày
(11 Đánh Giá)
5.4