Đã Hủy

Nghiên cứu, Resumes Job by chrisyoum

Hi sarfarazhusain,

I think you may remember me. Today, I have page of doc that needs English work. I wonder you can do it tonight? There are only two paragraphs that need your help.

Kỹ năng: Nghiên cứu, Resumes

Xem thêm: doc project, web service project custom fields sharepoint, project custom button image, deployment project custom message, custom project management website bonuses work, setup project custom user interface, project export excel weekly work, custom foundry freelance work, project class 12th can work, deployment project custom license number, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) SF, United States

Mã Dự Án: #1711238

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

sarfarazhusain

Hired by the Employer

$30 USD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
1.0