Đang Thực Hiện

Magento Job by pollykarson

1) Upgrade webstore [url removed, login to view] from 1.6 to 1.7

2) Fix current issue: webstore [url removed, login to view] export products error.

Kỹ năng: Magento

Xem thêm: products webstore, pollykarson, fix 500 internal error, fix issue system adim, fix xml parsing error, dotproject project custom sort, fix internal server error, fix image upload error

Về Bên Thuê:
( 23 nhận xét ) kln, Hong Kong

Mã Dự Án: #1711513

Đã trao cho:

dannv

Hired by the Employer

$150 USD trong 5 ngày
(275 Đánh Giá)
7.2