Đã Trao

Delphi Job by ajvixa

Ð?обÑ?Ñ?й денÑ?!

Ð?Ñ?ли Ð?Ñ? Ñ?аÑ?Ñ?маÑ?Ñ?иваеÑ?е инÑ?еÑ?еÑ?нÑ?е пÑ?едложениÑ? по Ñ?азÑ?абоÑ?ке на Delphi на полнÑ?й Ñ?абоÑ?ий денÑ?, Ñ?вÑ?жиÑ?еÑ?Ñ? Ñ?о мной, пожалÑ?йÑ?Ñ?а, по Ñ?кайпÑ?. SKYPE ID: ellviva

С Ñ?важением,

Ð?Ñ?ина

Kĩ năng: Delphi

Xem nhiều hơn: eth, micro project, delphi amp, plusmn, skype delphi, project delphi, web service project custom fields sharepoint, delphi skype, project custom button image, deployment project custom message, download simple project opengl delphi, setup project custom user interface, project example delphi sql, project component delphi, project 7zip delphi, delphi project, deployment project custom license number, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Kiev, Ukraine

ID dự án: #1711911

1 freelancer đang chào giá trung bình $2000 cho công việc này

bomrom

Hired by the Employer

$2000 USD trong 365 ngày
(22 Nhận xét)
5.8