Đã Trao

Delphi Job by ajvixa

Ð?обÑ?Ñ?й денÑ?!

Ð?Ñ?ли Ð?Ñ? Ñ?аÑ?Ñ?маÑ?Ñ?иваеÑ?е инÑ?еÑ?еÑ?нÑ?е пÑ?едложениÑ? по Ñ?азÑ?абоÑ?ке на Delphi на полнÑ?й Ñ?абоÑ?ий денÑ?, Ñ?вÑ?жиÑ?еÑ?Ñ? Ñ?о мной, пожалÑ?йÑ?Ñ?а, по Ñ?кайпÑ?. SKYPE ID: ellviva

С Ñ?важением,

Ð?Ñ?ина

Kỹ năng: Delphi

Xem thêm: eth, micro project, delphi amp, plusmn, skype delphi, project delphi, delphi skype, deployment project custom message, project example delphi sql, project component delphi, project 7zip delphi, delphi project, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Kiev, Ukraine

Mã Dự Án: #1711911

1 freelancer đang chào giá trung bình $2000 cho công việc này

bomrom

Hired by the Employer

$2000 USD trong 365 ngày
(22 Đánh Giá)
5.8