Đã Trao

Hỗ trợ khách hàng, Nhập liệu, Excel Job by avsumathy

im interested in doing data entry jobs

Kỹ năng: Hỗ trợ khách hàng, Nhập liệu, Excel

Xem thêm: custom project jobs, project data entry jobs, data entry jobs project, bidding data entry jobs, research data entry jobs

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) chennai, India

Mã Dự Án: #1712074

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹15000 cho công việc này

DSBD

Hired by the Employer

₹15000 INR trong 7 ngày
(52 Đánh Giá)
8.3