Đã Trao

Trợ lí trực tuyến Job by reply2me

Hi i saw ur bid.

please send answer. sendemailme-k at [url removed, login to view]

We'll reply.

please start job.

Thank you very much.

Kĩ năng: Trợ lí trực tuyến

Xem nhiều hơn: $50 k, yahoo answer job, yahoo answer com, job yahoo answer, project custom control add net, setup project custom form vbnet, setup project custom form, setup project custom, web service project custom fields sharepoint, project custom button image, deployment project custom message, setup project custom user interface, deployment project custom license number, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) hong kong, Korea, Republic of

ID dự án: #1712084

1 freelancer đang chào giá trung bình £9999 cho công việc này

Athiraa

Hired by the Employer

£9999 GBP trong 999 ngày
(0 Nhận xét)
0.0