Đã Trao

Kĩ thuật dân dụng, Địa chất Job by mwfarooq

hello i have this coursework just want to know if you can do it in 2 days. please check the attached file.

Kỹ năng: Kĩ thuật dân dụng, Địa chất

Xem thêm: coursework, check size attached file, project check txt file, check xml file perl, attached file email page script free, deployment project custom license number, attached file greek translation, dotproject project custom sort, check txt file double lines, attached file php forms, php attached file mail

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Greater London, United Kingdom

Mã Dự Án: #1712407

1 freelancer đang chào giá trung bình £40 cho công việc này

wanura

Hired by the Employer

£40 GBP trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0