Đang Thực Hiện

Đồ họa máy tính Job by Quax90

Hi Altair,

Detect images that contain people who wear Bikini.

For futher details, please let me know if you`re interested.

Thanks,

John

Kỹ năng: Đồ họa máy tính

Xem thêm: bikini, custom myspace details, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Israel

Mã Dự Án: #1712478

Đã trao cho:

altair90

Hired by the Employer

$500 USD trong 14 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0