Đã Trao

AJAX, CMS, HTML Job by dekio

can you clone this site

[url removed, login to view]

only tipsters component

Kỹ năng: AJAX, CMS, HTML

Xem thêm: tipsters, custom component, tipsters component, clone custom, project component, custom scrollpane component flash, custom as3 component, joomla custom profile component, custom clone, mootools custom joomla component, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) ghgh, Montenegro

Mã Dự Án: #1712543

1 freelancer đang chào giá trung bình €100 cho công việc này

roberro

Hired by the Employer

€100 EUR trong 20 ngày
(12 Đánh Giá)
4.8