Đã Trao

YouTube Job by dt0909

I need 10,000 Youtube views every day (or 2 days) depends on speed.

I offer you $1 p/1000 , That means $10 10K views.

I'm returning when done, Every 10K I pay again. (Going up to 150K or more)

Kỹ năng: YouTube

Xem thêm: views youtube days, 10k views youtube pay, pay 000 views youtube, youtube 10k views, 10k youtube views, 000 youtube views day, youtube pay 1000 views, 10k views, youtube views 1000, views 10k, need 150k, 1000 views day youtube, 1000 views youtube, 1000 youtube views day, youtube 1000 views, 1000 youtube views, 150k, setup project custom form, setup project custom, deployment project custom message, 1000 views youtube day, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Netherlands

Mã Dự Án: #1712760

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

RockingExpert

Hired by the Employer

$30 USD trong 1 ngày
(677 Đánh Giá)
7.7