Đã Trao

PHP Job by dealerdiag

i want develop phpprobid or any other opensource php,but because phpprobid have many good mods i choose it ,may be u suggested joomla or wordpress ,not different for me

Kỹ năng: PHP

Xem thêm: opensource project, project opensource, joomla custom mods, phpprobid mods, opensource php, develop project joomla, custom mods, opensource joomla, mods phpprobid, phpprobid custom, mods f, mods joomla, wordpress mods, custom mods joomla, custom joomla mods, phpprobid joomla, joomla phpprobid, transfer wordpress different domain, dotproject project custom sort, joomla mods, joomla wordpress converter, transferring wordpress different server, migrator joomla wordpress

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) North York, Canada

Mã Dự Án: #1712862

1 freelancer đang chào giá trung bình $1500 cho công việc này

phpMaestro

Hired by the Employer

$1500 USD trong 60 ngày
(264 Đánh Giá)
9.6