Đã Trao

Nhập liệu, Excel Job by sahilgoyal22g

i want to dso data entering work in ms excel.

Kỹ năng: Nhập liệu, Excel

Xem thêm: excel custom, order entry project excel, excel project money, excel freelance work, dso, custom excel, excel work project

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) sirsa, India

Mã Dự Án: #1713265

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹150 cho công việc này

DSBD

Hired by the Employer

₹150 INR / giờ
(52 Đánh Giá)
8.3