Đang Thực Hiện

Tiếp thị, YouTube Job by Applicationd

Hi, give me 10,000 views and 1000 likes on youtube. Here is the link [url removed, login to view];v=Z8MCv4CcfN4

Kỹ năng: Tiếp thị, YouTube

Xem thêm: custom embedded player, watch custom, watch project, 1000 youtube likes, youtube views 1000, 1000 likes youtube, 1000 views youtube, youtube 1000 views, 1000 youtube views, custom embedded shoutcast player, custom video player project, custom flash player, project created flash player, custom flash player skins, custom flv player support, custom flv player, custom media player flash

Về Bên Thuê:
( 49 nhận xét ) Oakland, United States

Mã Dự Án: #1713293

Đã trao cho:

ffbbfans

Hired by the Employer

$55 USD trong 40 ngày
(23 Đánh Giá)
3.9