Đã Trao

Đăng bài lên Forum Job by binders

I need an expert to do Yahoo Answers posting for me. We have 20 websites and we need 50 answers to each site. I want to hire you to do 50 answers firstly. I see you have some experience in this.

Kỹ năng: Đăng bài lên Forum

Xem thêm: answers expert, yahoo answers project, websites yahoo answers, hire yahoo answers, yahoo answers site, yahoo answers posting, posting yahoo answers, expert yahoo answers, yahoo answers expert, site yahoo answers, yahoo project want, joomla custom cards site, project turkey want visit, create custom cms site, custom yougotowned site, dotproject project custom sort, custom affiliate site, want site dmoz

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Cypreess, Canada

Mã Dự Án: #1713307

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

GreeNPeaceBD

Hired by the Employer

$30 USD trong 3 ngày
(11 Đánh Giá)
3.9