Đang Thực Hiện

BPO, Nhập liệu Job by richard6212

Data Entry Expert Team 24/7, Full time work.

Kỹ năng: BPO, Nhập liệu

Xem thêm: project data entry expert, full time work, full time work home, pros full time work, work full time job

Về Bên Thuê:
( 410 nhận xét ) Gazipur, Bangladesh

Mã Dự Án: #1713460

Đã trao cho:

tclaxman

Hired by the Employer

$163 USD trong 15 ngày
(5 Đánh Giá)
3.3