Đã Trao

Viết lại bài báo, Article Writing, Lập trình C Job by chinkt

hi, i am daniel, and i need a dedicated and talented requester to do a project i just won. client is promising, as the next job will be profitable

please mail me now at danieladetunji5atgmaildotcom

please

am waiting

thanks

Kỹ năng: Viết lại bài báo, Article Writing, Lập trình C

Xem thêm: project dedicated, custom mail client, magento add custom cron job, job bid mail server setup, custom css job search, job send mail people, indian job seekers mail addresses, set cron job sending mail, setup cron job send mail, setup cron job sent mail, custom daily job report forms, dedicated project

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Lagos, Nigeria

Mã Dự Án: #1713559

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

sooraz1

Hired by the Employer

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0