Đã Trao

Viết lại bài báo, Article Writing, Lập trình C Job by chinkt

hi, i am daniel, and i need a dedicated and talented requester to do a project i just won. client is promising, as the next job will be profitable

please mail me now at danieladetunji5atgmaildotcom

please

am waiting

thanks

Kỹ năng: Viết lại bài báo, Article Writing, Lập trình C

Xem thêm: project dedicated, custom mail client, custom css job search, job send mail people, dedicated project

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Lagos, Nigeria

Mã Dự Án: #1713559

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

sooraz1

Hired by the Employer

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0