Đã Trao

Blog, Nhập liệu, Excel, Quảng cáo trên Facebook, Tìm kiếm web Job by vinstarvinoth

i want projects in word or excel data entry works

Kỹ năng: Blog, Nhập liệu, Excel, Quảng cáo trên Facebook, Tìm kiếm web

Xem thêm: excel custom, data entry excel projects, custom excel, smart data entry works, data entry works bangladesh, works data entry portal

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Namakkal, India

Mã Dự Án: #1713821

1 freelancer đang chào giá trung bình $3 cho công việc này

BDspeed

Hired by the Employer

$3 USD / giờ
(237 Đánh Giá)
6.6