Đã Trao

Đánh máy, Nhập liệu, Quảng cáo trên Facebook, Nhân sự, Chỉnh sửa hình ảnh Job by Jasmine2589

I am new to this work but i am very good in writing and researching. have done my research on compensation plan when i was doing my masters.

the whole project was about how much the compensation plan should have monetary benefits and non-monetary benefits.

Kĩ năng: Đánh máy, Nhập liệu, Quảng cáo trên Facebook, Nhân sự, Chỉnh sửa hình ảnh

Xem nhiều hơn: monetary, research custom project, writing project plan, compensation project, writing compensation plan, list project research topic finance, usa project research automotive, good writing project, project research job philippines, custom project management website bonuses work, project research mba karachi, project export excel weekly work, project class 12th can work, project research reports jumeirah, budget work hire writing project

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

ID dự án: #1714184

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹250 cho công việc này

sdk2788

Hired by the Employer

₹250 INR / giờ
(285 Nhận xét)
7.8