Đã Trao

Đánh máy, Nhập liệu, Quảng cáo trên Facebook, Nhân sự, Chỉnh sửa hình ảnh Job by Jasmine2589

I am new to this work but i am very good in writing and researching. have done my research on compensation plan when i was doing my masters.

the whole project was about how much the compensation plan should have monetary benefits and non-monetary benefits.

Kỹ năng: Đánh máy, Nhập liệu, Quảng cáo trên Facebook, Nhân sự, Chỉnh sửa hình ảnh

Xem thêm: monetary, research custom project, writing project plan, compensation project, writing compensation plan, usa project research automotive, good writing project, project research job philippines, project research mba karachi, project research reports jumeirah

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #1714184

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹250 cho công việc này

sdk2788

Hired by the Employer

₹250 INR / giờ
(285 Đánh Giá)
7.8