Đang Thực Hiện

HTML, Javascript, MySQL, PHP, WordPress Job by stratescript

As agreed via Skype - content management system for the site [url removed, login to view] with its document tree structure.

Kỹ năng: HTML, Javascript, MySQL, PHP, WordPress

Xem thêm: structure tree, tree structure project, tree structure system, custom tree, custom project management, custom content management system, custom content management, stratescript, management tree, tree system, skype project management, project tree, skype acc, site content structure custom, tree project, dotproject project custom sort, sql query tree structure, sql tree structure table

Về Bên Thuê:
( 60 nhận xét ) London, United Kingdom

Mã Dự Án: #1714238

Đã trao cho:

moonwatch

Hired by the Employer

$250 USD trong 7 ngày
(9 Đánh Giá)
5.1