Đã hoàn thành

Mô tả sản phẩm Job by beddingstores

100 words x 10 brand descriptions for [url removed, login to view] plus 200 words for the home page.

Thank you!

Christine

Kĩ năng: Mô tả sản phẩm

Xem nhiều hơn: christine, 200 words project, brand descriptions, magento custom home page, custom home page typepad, custom home page tumblr, custom home page acquia slate, vtiger custom home page, atahualpa custom home page, custom home page languages drupal l10n, vbulletin custom home page, brand project, custom home page rss linkedin facebook, custom home page

Về Bên Thuê:
( 46 nhận xét ) Calgary, Canada

ID dự án: #1714732

Được trao cho:

writerchick24

Hired by the Employer

$36 USD trong 3 ngày
(14 Đánh Giá)
5.8