Đã Hủy

Lập trình C++ Job by webmaster2074

Hi If you are available to do the programming , please send me a message. My requirements have changed slightly, will send you the details. Price will be negotiated.

Kỹ năng: Lập trình C++

Xem thêm: custom pdf sugarcrm reports price per hour, deployment project custom message, setup project custom user interface, mini project excel employee salary details, custom flash video player price, custom video player developer price, custom design usb flash price, adding custom fields customer details oscommerce, deployment project custom license number, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) Hull, United Kingdom

Mã Dự Án: #1714790

1 freelancer đang chào giá trung bình $2 cho công việc này

BITSBYTES

Hired by the Employer

$2 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0