Đang Thực Hiện

HTML, MySQL, PHP, Thiết lập Bản thảo Job by filesseo

Hello,

Can you remember me ? I've hired you to clone [url removed, login to view] and [url removed, login to view] one year ago. Now I want to make it again . Do you want to do it ?

PS. After you clone it finish . we will start in customize phase following my requirement

Kỹ năng: HTML, MySQL, PHP, Thiết lập Bản thảo

Xem thêm: phase project, clone custom, setup project custom form, setup project custom, customize project, deployment project custom message, custom clone, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) bangjak, Thailand

Mã Dự Án: #1715783

0 freelancer đang chào giá trung bình $ cho công việc này

sv3tli0

Hired by the Employer

$200 USD trong 10 ngày
(23 Đánh Giá)
4.3