Đang Thực Hiện

Voice Talent Job by danielsmyth81

bingo calls in russian

Kỹ năng: Voice Talent

Xem thêm: project russian, project bingo, project translation russian, setup project custom form, setup project custom, deployment project custom message, project fork russian, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét ) Newcastle upon Tyne, United Kingdom

Mã Dự Án: #1715954

Đã trao cho:

buddenbrooks

Hired by the Employer

£45 GBP trong 7 ngày
(6 Đánh Giá)
3.9