Đang Thực Hiện

3D Animation, 3D Modelling, Quảng cáo trên Facebook, Freelance, Y tế Job by GeraldLeighton

I need a player at [url removed, login to view],who was exp my character. 40USD/per hour

Kỹ năng: 3D Animation, 3D Modelling, Quảng cáo trên Facebook, Freelance, Y tế

Xem thêm: per hour project, project character, lineage2, custom character, custom character illustrations, creating custom character fpsc, player custom, custom player, dotproject project custom sort, character project, lineage2 project, custom character drawing pay, complete project cartoon character

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Woodland, United States

Mã Dự Án: #1716026

Đã trao cho:

Antoshka14

Hired by the Employer

$40 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
1.2