Đang Thực Hiện

3D Modelling, Tạo hình 3D Job by Leaun

Make this logo as a 3D model with textures and separated meshes.

[url removed, login to view]

Kỹ năng: 3D Modelling, Tạo hình 3D

Xem thêm: logo model, meshes, project logo model, jun logo, project 3d, project logo, setup project custom form, setup project custom, custom png, deployment project custom message, png custom, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) Vaux-sur-sure, Belgium

Mã Dự Án: #1716297

Đã trao cho:

fandijatmiko2

Hired by the Employer

$30 USD trong 10 ngày
(2 Đánh Giá)
1.6