Đã Trao

Tiếp thị đại trà, Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Excel, Tiếp thị qua Internet Job by Ksyamala

Data Entry & Excel Format

Kỹ năng: Tiếp thị đại trà, Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Excel, Tiếp thị qua Internet

Xem thêm: excel custom, data entry format excel, excel form entry data, custom excel, format excel data sheets, format excel data

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Coimbatore, India

Mã Dự Án: #1717072

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹1500 cho công việc này

DSBD

Hired by the Employer

₹1500 INR trong 10 ngày
(53 Đánh Giá)
8.3