Đã Trao

Lập trình C# Job by AFSHINAEINI

Hi

can you do me a auto buyer that is more advanced than the one you have done that its just for me

there are sellers who have autobuyers that seem to be more advanced

thanks

Kỹ năng: Lập trình C#

Xem thêm: advanced project, setup project custom form, setup project custom, project buyer, deployment project custom message, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Exeter, United Kingdom

Mã Dự Án: #1717118

1 freelancer đang chào giá trung bình $100 cho công việc này

waema

Hired by the Employer

$100 USD trong 50 ngày
(137 Đánh Giá)
7.3