Đã Hủy

Perl Job by elixio

Ð?Ñ?ивеÑ?. Ð?еобÑ?одимо пеÑ?енеÑ?Ñ?и поддеÑ?жкÑ? плаÑ?ежного агÑ?егаÑ?оÑ?а OKpay из веÑ?Ñ?ии 2.0 в 1.9 (дейÑ?Ñ?вÑ?Ñ?Ñ?ий Ñ?айÑ? на Xfilesharing pro). Ð?елаÑ?елÑ?но не наÑ?Ñ?Ñ?аÑ? Ñ?абоÑ?оÑ?поÑ?обноÑ?Ñ?Ñ? Ñ?еÑ?виÑ?а.

Kỹ năng: Perl

Xem thêm: okpay, eth, micro project, plusmn, xfilesharing custom, okpay xfilesharing, setup project custom form, setup project custom, deployment project custom message, dotproject project custom sort, xfilesharing pro

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Saratov, Russian Federation

Mã Dự Án: #1717671

1 freelancer đang chào giá trung bình $200 cho công việc này

dims

Hired by the Employer

$200 USD trong 7 ngày
(116 Đánh Giá)
6.1