Đang Thực Hiện

Dịch thuật Job by jamstew

Hi Per

I sent you a few files are few weeks ago for translation but not sure what happened. Are you ok to still do the translations we have quite a bit of work for you.

Many thanks

James

Kỹ năng: Dịch thuật

Xem thêm: custom hindi translations, setup project custom form, setup project custom, deployment project custom message, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) London, United Kingdom

Mã Dự Án: #1717812

Đã trao cho:

denmark100

Hired by the Employer

$50 USD trong 5 ngày
(2 Đánh Giá)
1.3