Đang Thực Hiện

Dịch thuật Job by jamstew

Hi Per

I sent you a few files are few weeks ago for translation but not sure what happened. Are you ok to still do the translations we have quite a bit of work for you.

Many thanks

James

Kỹ năng: Dịch thuật

Xem thêm: setup project custom form vbnet, custom hindi translations, setup project custom form, setup project custom, web service project custom fields sharepoint, project custom button image, deployment project custom message, setup project custom user interface, deployment project custom license number, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) London, United Kingdom

Mã Dự Án: #1717812

Đã trao cho:

denmark100

Hired by the Employer

$50 USD trong 5 ngày
(2 Đánh Giá)
1.3