Đang Thực Hiện

Powerpoint, Trình bày Job by Ember911

Short PowerPoint describing our non-profit small business and workforce development center.

Kỹ năng: Powerpoint, Trình bày

Xem thêm: custom powerpoint, short powerpoint project, short powerpoint, project report business development, project business powerpoint, powerpoint project, business center project, project powerpoint, development center, ncr cebu development center, dotproject project custom sort, custom cadcam software development, business plan call center

Về Bên Thuê:
( 12 nhận xét ) Momence, United States

Mã Dự Án: #1717895

Đã trao cho:

BugsUniversal

Hired by the Employer

$30 USD trong 3 ngày
(33 Đánh Giá)
4.9