Đang Thực Hiện

Joomla, Nghiên cứu, Tìm kiếm web, Thiết kế trang web Job by gizas

Î?ίμαι Î?λληναÏ? και αν ενδιαÏ?έÏ?εÏ?αι μÏ?οÏ?Ï? και εγÏ? να κάνÏ? Ï?Ï?ι Ï?Ï?ειάζεÏ?Ï?ε για Ï?ην εÏ?αιÏ?εία Ï?αÏ? εÏ?κολα και γÏ?ήγοÏ?α. Î?εγάλη εμÏ?ειÏ?ία Ï?Ï?ον Ï?ομέα Ï?οÏ? web engineering

Kĩ năng: Joomla, Nghiên cứu, Tìm kiếm web, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: shy, macr, micro project, plusmn, iuml raquo iquest, project web engineering, custom web project, web site project custom control, custom web setup project, web service project custom fields sharepoint, custom web flv player code generator, custom web flv player, custom web banner package, custom web template siebel, hide custom web part, database project via web

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Patra, Greece

ID dự án: #1718234

1 freelancer is bidding on average €7 for this job

TheanoAnagnostou

Hired by the Employer

€7 EUR / giờ
(0 Nhận xét)
0.0