Đang Thực Hiện

CSS, PHP, WordPress Job by Tbey

Transfer all modifications from current Main theme to the current Child theme. And Update the main theme and child theme (if applicable) to it's most current version.

Kỹ năng: CSS, PHP, WordPress

Xem thêm: custom modifications, setup project custom form, setup project custom, deployment project custom message, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 19 nhận xét ) Manhattan Beach, United States

Mã Dự Án: #1718639

Đã trao cho:

websourcer

Hired by the Employer

$100 USD trong 3 ngày
(34 Đánh Giá)
5.6