Đã Trao

Thiết kế đồ họa Job by KillerConcepts

Hello. You created a logo for us in the past (see attached). I would like this same logo but in a chrome finish. I will pay you $10 USD.

Kĩ năng: Thiết kế đồ họa

Xem nhiều hơn: project chrome, custom chrome, hello project logo, logo chrome, jun logo, web service project custom fields sharepoint, project custom button image, deployment project custom message, pay usd, setup project custom user interface, deployment project custom license number, dotproject project custom sort, custom character drawing pay

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét ) Irvine, United States

ID dự án: #1719401

1 freelancer đang chào giá trung bình $10 cho công việc này

crea8ivedesign

Hired by the Employer

$10 USD / giờ
(1155 Nhận xét)
8.3