Đã Trao

Thiết kế đồ họa Job by KillerConcepts

Hello. You created a logo for us in the past (see attached). I would like this same logo but in a chrome finish. I will pay you $10 USD.

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa

Xem thêm: project chrome, custom chrome, hello project logo, logo chrome, jun logo, deployment project custom message, pay usd, dotproject project custom sort, custom character drawing pay

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét ) Irvine, United States

Mã Dự Án: #1719401

1 freelancer đang chào giá trung bình $10 cho công việc này

crea8ivedesign

Hired by the Employer

$10 USD / giờ
(1155 Đánh Giá)
8.3