Đang Thực Hiện

Thiết kế đồ họa Job by aussarah

logo design change. wanting the rim on both the two remaining designs to be red where they are green.

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa

Xem thêm: green designs, custom logo designs, rim, custom designs, rim logo design, jun logo, project change designs, project change logo, red green numbers metatrader, player custom designs, custom designs myspace, cool custom designs squarespace, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 43 nhận xét ) Hill, Australia

Mã Dự Án: #1719568

Đã trao cho:

magied

Hired by the Employer

$100 AUD trong 2 ngày
(7 Đánh Giá)
5.6