Đã Trao

iPhone Job by obotones

Rework and added more days. Dealed budget 194$

Kỹ năng: iPhone

Xem thêm: project monthly budget, deployment project custom message, bidding project exceed budget, project financial budget, project net budget buyer, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Málinec, Slovakia

Mã Dự Án: #1719608

1 freelancer đang chào giá trung bình $194 cho công việc này

Ghon

Hired by the Employer

$194 USD trong 2 ngày
(91 Đánh Giá)
6.8