Đang Thực Hiện

Nhập liệu Job by robmuzo

Take products of a website and put into CSV same site as the previous job.

Product list attached.

Kỹ năng: Nhập liệu

Xem thêm: robmuzo, virtuemart product list style, project reports job portal, product list style virtuemart, joomla product list

Về Bên Thuê:
( 8 nhận xét ) Chester, United Kingdom

Mã Dự Án: #1719891

Đã trao cho:

JovenR

Hired by the Employer

£32 GBP trong 5 ngày
(37 Đánh Giá)
4.9