Đang Thực Hiện

Nhập liệu Job by wusternberg

Hi Andrea

Ok, here we go again, you got the files already (it's not a long list).

Kind regards,

Wolfgang

Kỹ năng: Nhập liệu

Xem thêm: andrea, excel project contacts list, sugarcrm custom list, custom list control flex, dotproject project custom sort, develop project bid list, excel project task list

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) Tann, Switzerland

Mã Dự Án: #1719954

Đã trao cho:

Notalab

Hired by the Employer

€10 EUR / giờ
(7 Đánh Giá)
3.3