Đã hoàn thành

Nhập liệu Job by wusternberg

Hi Andrea

Ok, here we go again, you got the files already (it's not a long list).

Kind regards,

Wolfgang

Kĩ năng: Nhập liệu

Xem nhiều hơn: Andrea, web design project task list, excel project contacts list, deployment project custom license number, sugarcrm custom list, updating custom list sharepoint using workflow, custom list control flex, dotproject project custom sort, develop project bid list, excel project task list, java project linked list assignemnt solution

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) Tann, Switzerland

ID dự án: #1719954

Được trao cho:

Notalab

Hired by the Employer

€10 EUR / giờ
(7 Đánh Giá)
3.3